+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Svet zavoda

PREDSTAVITEV

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. V šolskem letu 2020/2021 Svet OŠ Jakoba Aljaža šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja: Sonja Mašič, Darjan Bukovac in Elvis Brandić;
  • trije predstavniki staršev: Rok Bavdek, Špela Rus in Boštjan Kovše;
  • pet predstavnikov delavcev šole: Monika Glücks Donko,Mateja Blatnik, Matejka Glogovčan, Milena Ristić in Robert Novak .

 Predsednica sveta je Monika Glücks Donko.

►  POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV

► POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020-2021

► Zapisnik 1 .seje Sveta staršev – 30. 9. 2021

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2020-2021

► Zapisnik ustanovne 1. seje – 22.02.2021


ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2019-2020

► Zapisnik 1. seje – 25.09.2019

► Zapisnik 2. seje – 16.01.2020

► Zapisnik 3. seje – 27.01.2020

► Zapisnik 4. seje – 26.02.2020

► Zapisnik 5. korespondenčne seje – 16.03.2020

► Zapisnik 6.seje – 18.5.2020

► Zapisnik 7.seje – 20.5.2020

► Zapisnik 8. seje – 25.5.2020

Dostopnost