+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Šolski koledar

Šolsko leto se začne 1. septembra 2022 in konča 31 . avgusta 2023. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji:

 • 1. ocenjevalno obdobje od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023  in
 • 2. ocenjevalno obdobje od 28. januarja 2022 do 23. junija 2023  (za devete razrede do 15. junija 2023 ).

Učenci dobijo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja obvestilo o ocenah in ob koncu šolskega leta spričevalo (učenci 9. razreda zaključno spričevalo).

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora:

 • I. ocenjevalno obdobje: __. januar 2023 (RS in PS)
 • II. ocenjevalno obdobje: __. junij (9.r), __. junij 2023 (PS in RS)

POUKA PROSTI DNEVI

Državni prazniki in drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji

z zakonom določeni državni prazniki:

 • november – dan spomina na mrtve
 • december – dan samostojnosti in enotnosti
 • in 2. januar – novo leto
 • februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • april – dan upora proti okupatorju
 • in 2. maj – praznik dela
 • junij – dan državnosti

drugi dela prosti dnevi:

 • oktober – dan reformacije
 • december – božič
 • april 2023 – velikonočni ponedeljek

Šolske počitnice

 • jesenske počitnice:od 31. oktobra do 4. novembra 2022
 • novoletne počitnice: od 25. decembra 2022 do 2. januarja 2023
 • zimske počitnice: od 6. 2. do 10. 2. 2023
 • prvomajske počitnice: od 26. aprila do 2. maja 2023
 • letne počitnice:od konca pouka do 31. avgusta 2023

Roki za opravljanje (popravnih, razrednih, predmetnih) izpitov:

        1. rok: 

 • od 16. 6. do 29. 6. 2023 za učence 9. razreda
 • od 26. 6. do 7. 7. 2023 za učence ostalih  razredov2. rok: 
 • od 18. 8. do 31. 8. 2023 za vse učence

Roki za ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu:

1.ROK

 • za učence 9. razreda: od 3. 5. do 15. 6. 2023 
 • za učence od 1. do 8. razreda: od 3. 5. do 23. 6. 2023

2.ROK

za vse učence (1. – 9. ) : 18. 8. do 31. 8. 2023

 

Dostopnost