+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Nadarjeni učenci, prijavnice za pridobitev statusa perspektivnega umetnika, športnika

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. Aktivnosti vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki in učitelji.

► Več o prepoznavanju, usmerjanju in vsakodnevnemu delu z nadarjenimi učenci v domačem in šolskem okolju

Vloga za dodelitev statusa mladega sportnika ali perspektivnega mladega umetnika OS Jakoba Aljaza Kranj

 

Dostopnost