+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Dragi Aljaževci!

V torek, prvega septembra, se spet srečamo. Obveščamo vas o poteku prvega šolskega dne.

UČENCI 1. RAZREDA

Prvošolce pripeljejo starši v šolo ob 10.30 na igrišče za šolo, kjer bo zanje krajša prireditev, nato gredo po matičnih učilnicah, starši počakajo na igrišču. V primeru dežja bo prireditev v avli šole ob 9.00 za 1. a in ob 10.30 za 1. b, kar bo tudi objavljeno na šolski spletni strani.

Zaključek je predviden do 12. ure.

UČENCI OD 2. DO 6. RAZREDA

Učenci od 2. do 6. razreda začnejo s poukom ob 8. 20 uri. Ob 8.15  bomo odprli vhode v šolo in učilnice.

Učenci 2. in 3. razreda vstopajo v matične učilnice skozi zunanja vrata učilnice – z igrišča.

Učenci 4. in 5.c razreda vstopijo v šolo skozi vhod s strani igrišča in gredo v matične učilnice.

Učenci 5.a, 5.b in 6. razredov vstopijo skozi glavni vhod in gredo v označene učilnice v 1. nadstropju, kjer jih pričakajo razredniki.

Varstvo v oddelkih podaljšanega bivanja bo organizirano za prijavljene učence. Prosimo starše, da v beležke napišejo do kdaj bo otrok prvi šolski dan v podaljšanem bivanju ter ali odhaja otrok domov sam ali v spremstvu.

Jutranjega varstva prvi dan ne bo.

UČENCI OD 7. DO 9. RAZREDA

Učenci od 7. do 9. razreda začnejo s poukom ob 8. 30 uri. Ob 8.25  bomo zanje odprli glavni vhod v šolo. Zberejo se v matičnih učilnicah.

Za vse učence od 2. do 9. razreda velja, da se ne preobuvajo. Copate prinesejo s seboj. Navodila glede uporabe garderob bodo dobili pri razrednikih.

Prvi dve uri bosta namenjeni razredni uri z uvodnimi informacijami, nato sledi pouk po urniku, ki bo od 31. 8. 2020 dostopen preko eAsistenta. Povezava bo tudi preko spletne strani šole. Izbirnih predmetov še ne bo.

Prvi šolski dan bosta za učence organizirana malica in kosilo. Šolsko kosilo bodo imeli učenci, ki so se nanj prijavili.

28. 8. 2020                                                                         Ravnatelj

                                                                                          Jože Povšin

Spoštujem, sodelujem, raziskujem. Aljaževec.

Dostopnost