+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Obroki in ceniki

Naročanje na obroke

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.
Zaradi uravnoteženega načina prehranjevanja je zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok.
Na vse obroke lahko starši prijavite učence en dan prej (za naslednji dan) v tajništvu šole od 7.00 do 8.00.

Čas za malico

Učenci razredne in predmetne stopnje malicajo po drugi šolski uri v učilnicah, v katerih so imeli pouk 2. šolsko uro.

Čas za kosilo (velja od 1. 9. 2022 dalje)

Čas za kosilo na šoli je po urniku za razrede razporejen od 12.00 do 14.15 v jedilnici šole.

Cenik

Skladno z Zakonom o šolski prehrani je ministrica s sklepom določila novo ceno malice, ki v šolskem letu 2022/2023 znaša 0,90 EUR za osnovne šole.
Nova cena je pričela veljati s 1. septembrom 2022.
Na seji Sveta šole so bile določene nove cene prehranskih obrokov na šoli, ki začnejo veljati s 1. 9. 2022.

Cene obrokov:

 ObrokCena v šol. letu 2022/23
 zajtrk v jutranjem varstvu0,37 €
 malica, dietna malica0,90 €
 kosilo od 1. do 5. razreda3,00 €
 dietno kosilo od 1. do 5. razreda3,50 €
 kosilo od 6. do 9. razreda3,20 €
 dietno kosilo od 6. do 9. razreda3,70 €
 popoldanska malica, dietna pop. malica0,68 €
 kosilo za zunanje stranke7,00 €
Dostopnost